2030 Érd, Emma utca 7. | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Bölcsödei ellátás

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

Apró Falva Bölcsőde


Bemutatkozás

Az Apró Falva Bölcsőde Érd város központjában helyezkedik el.
Engedélyezett férőhelyek száma: 76 fő.

A működő gondozási egységek száma: 3 egység (Mókus csoport, Egérke csoport, Micimackó csoport).

Olyan családbarát bölcsődeként kívánunk működni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel és megfelel a szülők igényeinek, ahol kellemes a légkör, gyermek centrikus a bánásmód, ahol a változatos családi programok vonzerőt jelentenek és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat. A kisgyermeknevelő akaratlanul is közvetít, jó példával szolgál mind a szülő, mind a gyermek felé.

ÉMJV Önkormányzatának fenntartásában, a Szociális Gondozó Központ közvetlen irányítása alatt működnek intézményeink.

Elérhetőségek

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Apró Falva Bölcsőde

Szervezeti egység vezetője:

Kéri Erika

Cím:

2030 Érd, Edit u. 3.

Telefon:

06-20-328-2248

06-23-362-544

E-mail:

 • aprofalva@szocgond.hu
 • Fogadó óra:

  Keddenként 9-11 óra között


  Bölcsődei jelentkezési lapot személyesen a bölcsődénkben lehet átvenni a fogadó óra keretében!

  Nyitva tartás:

  Hétfő:

  6-18

  Kedd:

  6-18

  Szerda:

  6-18

  Csütörtök:

  6-18

  Péntek:

  6-18

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Az intézmény feladata:

  Bölcsődéink, mint a gyermekjóléti alapellátás része a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végzik 3 éves korig.


  Szakdolgozói háttér:

  Kisgyermeknevelői hivatásunk igen komoly szakmai felkészültséget kíván. A gondozási ismeretek mellett gyermeknevelési, lélektani, egészségügyi, zenei felkészültséggel is rendelkezniük kell. Rendszeres megbeszélésekkel, házi továbbképzésekkel fejlesztjük tudásunkat, amit a gyakorlatban kitűnően tudtunk alkalmazni a saját kereteink között. A gyermekcsoportokban szakmai elvárás hogy szakképzett csecsemő – és kisgyermeknevelők foglalkozzanak a gyerekekkel a szülők távollétében.

  Szakdolgozóink maximális létszáma az Apró Falva Bölcsődében:
  16 fő kisgyermeknevelő,
  3 fő dajka,
  1 fő házi gyermekfelügyelő,
  1 fő utazó fejlesztőpedagógus,
  1 fő utazó pszichológus.

  Szakmai munkánk:

  „A bölcsőde nevelőtevékenysége jórészt egészségnevelés, és döntően két irányban hat: a gyermekre és a szülőkre”. Ezért is választottuk szakmai programunkban elsődleges célunkká az egészséges életmódra és a jó egészségügyi szokások kialakítására nevelést. Ez az a korosztály, amely a legérzékenyebb, a legtöbb törődést és szeretetet igényli, amely egészen korai élmények hatására fogékony mindenre, ami őt körülöleli. Közvetlen célunk, hogy reggelente mosolyogva érkező, napközben aktív, játékukban örömét lelő, gondozás közben együttműködő, majd egyre önállóbb gyermekek vegyenek körül bennünket.

  Távolabbi célunk és gondoskodásunk eredménye, hogy 3 éves korukra /az óvodai felvételéig/ a legtöbb kisgyermek:

  ♦ nyitott legyen az új környezet iránt
  ♦ szívesen barátkozzon, játsszon együtt társaival
  ♦ jól tájékozódjon környezetében, ismerje a napi eseményeket
  ♦ ismerje a csoportban kialakult szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül alkalmazkodjon
  ♦ önállóan étkezzen, kis segítséggel vagy önállóan tisztálkodjék
  ♦ szobatisztává váljék
  ♦ jól beszéljen, megértse az összefüggéseket
  ♦ megkönnyítsük és megalapozzuk a beilleszkedését az óvodába.

  Mit nyújtunk a szülőnek?

  ♦ Ismerkedést a bölcsődei környezettel beiratkozás előtt
  ♦ Családlátogatást
  ♦ Szülővel történő fokozatos beszoktatás
  ♦ Rendszeres szóbeli és írásos tájékoztatást a gyermek fejlődéséről
  ♦ Biztonságérzetet, hogy távollétében gyermeke gondos, jó kezekben van


  Beiratkozás, családlátogatás, beszoktatás

  Az első személyes találkozásra a szülővel és rendszerint gyermekével a bölcsődei beiratkozáskor kerül sor.

  A zavartalan napi munka érdekében az Apró Falva Bölcsődében keddi napokon 9-11 óra között fogadjuk az érdeklődőket. A tagintézmény-vezető és helyettes feladata, hogy bemutassák az intézményt, az ott történő gondozói – nevelői munkát és választ adjanak a felmerülő kérdésekre.

  A beíratást követő időszakban történik a felvételek elbírálása, melyről általában májusban kapnak tájékoztatást a szülők.

  A szülők értesítése a felvételről vagy elutasításról írásban történik.

  A felvételt nyert gyermekek szüleit még a nyár folyamán szülői megbeszélésre várjuk. Ezen a megbeszélésen, intézményi szinten, szintén a tagintézmény – vezető feladata az általános tájékoztatás és az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges kérdések ismertetése, megbeszélése (beszoktatás, házirend, napirend).

  Ezt követik a szülőcsoportos megbeszélések, ahol a gyermekek szülei már a saját csoportjukban, az ott dolgozó kisgyermeknevelőkkel megismerkedve, a családlátogatás és a beszoktatás pontos menetéről döntenek.

  A bölcsődei gondozás – nevelés az Apró falva bölcsődében 3 gondozási egységben történik. Egy egységben 4 kisgyermeknevelő dolgozik és a gyerekek létszámától függően 6-7 „saját” gyermeket kell ellátnia felmenőrendszerben, tehát a bölcsődei felvételtől óvodába távozásig. A kisgyermeknevelők munkáját segítik dajkáink. A kisgyermeknevelők a családlátogatás alkalmával a saját környezetében találkoznak először a gyermekkel.

  A beszoktatás menete egyéni, gyermekre szabott. Rendszerint 2 hét, de vannak eltérések. A teljes beilleszkedéshez hónapok szükségesek. A beszoktatás idején a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a szülőtől a gyermeke körüli teendőket. A szülő jelenlétében telnek az első napok. Ha a kisgyermeknevelő úgy látja, hogy jó személyes kapcsolat alakult ki közte és a gyermek között rövidebb-hosszabb időre a szülő jelenléte nélkül is elláthatja, „átveszi” a gyermeket.

  A családlátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás és a napi találkozások során a szülők megismerhetik a bölcsődei nevelés, a kisgyermeknevelő pedig a szülő révén is megismerheti a gyermek egyéni szokásait. Ezek a tapasztalatok segítik az együttnevelés megvalósulását, a jó kisgyermeknevelő-gyermek és kisgyermeknevelő-szülő kapcsolatkiépítését. A továbbiakban a kisgyermeknevelő feladata a szakmai alapprogramban is rögzített elvekre biztosítani minden egyes gyermek harmonikus fejlődését meleg, szeretetteljes odafordulással a gyermek életkori-és egyéni sajátosságainak, fejlettségének, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotának, hangulatának figyelembevételével.

  Nagyon nagy sikere volt az elmúlt évben szervezett „nyílt napoknak” (pl.: farsang, húsvéti készülődés, búcsúztató, mikulás, gyermeknap. ) A gyerekek mellett a szakdolgozók is örömmel készültek a rendezvényekre. A szülők szívesen fogadták a meghívást és nagy számban csatlakoztak programjainkhoz. Ha egy-egy napra is, de bepillanthattak hétköznapjainkba. Láthatták a jól szervezett bölcsődei napirendet és meggyőződhettek arról, hogy távollétükben a gyermekeik „jó kezekben vannak”. Aktuális témákban szervezett programokkal fogadtuk őket. Ugyancsak a szülőkkel való kapcsolat építését szolgálták a szülőcsoportos megbeszélések, ahol az őket leginkább érintő, érdeklő kérdésekre kaptak választ a szakdolgozóktól, egymástól. Ez nagymértékben formálta a közösséget.

  Napirend

  Az intézményi napirend elfogadása fontos feladat mind a gyermek, mind a szülő számára. Már az első találkozásunkkor kérjük az otthoni és a bölcsődei napirend közelítését. Az ismétlődés tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események során, ami szintén a gyermek biztonságérzetét növeli. A cselekvések ismétlődése megszokottá válik az életükben. Az étkezés, a fürdőszobai gondozás során megismerik az eszközöket, azok használatát, elsajátítják a kultúrhigiénés szokásokat. A gyermekek egyéni igényeiket, életkori sajátosságait, fejlettségi szintjét szem előtt tartva lehetőséget, kellő időt biztosítunk a tevékenységekhez.

  A gyermekek napirendje:

  6:00

  8:00

   

  Érkezés

  8:00

  8:30

   

  Reggeli

  8:30

  8:45

   

  Fürdőszoba használat igény szerint

  8:45

  10:00

   

  Játék a szobában vagy az udvaron időjárástól függően

  10:00

  10:15

   

  Tízórai

  10:15

  11:00

   

  Játék a szobában vagy az udvaron időjárástól függően

  11:00

  11:30

   

  Ebéd előtti fürdőszoba használat

  11:30

  12:00

   

  Ebéd

  12:00

  14:15

   

  Alvásidő

  14:15

  14:30

   

  Ébredés, fürdőszoba használat

  14:30

  15:00

   

  Uzsonna

  15:00

  18:00

   

  Játék, távozás a bölcsődéből


  Tárgyi felszereltségeink

  A tárgyi környezet, játékeszközök meghatározzák a gyermekek fejlődését. Törekszünk arra, hogy optimális mennyiségű és minőségű felszereltség vegye körül a gyermekeket. Ezt szolgálja a játszósarok kialakítása: az egyéni játszási lehetőségek biztosítása. A gyermekek játékkészletét, a nevelési módszerekhez szükséges eszközöket pályázatok útján történő pénzügyi támogatással kívánjuk bővíteni. A gyermekek környezetét és komfortérzését, biztonságérzetét elősegítő berendezéseket, puhasarkokat kívánunk kialakítani a pihenés és elmélyült egyéni játék érdekében. Nagy gondot kívánunk fordítani az évszakok változásával kapcsolatos ismeretek nyújtására, valamint a hagyományőrzésre. A bölcsődék berendezése, játékkészlet anyagigény az alapellátás eszközigényeinek megfelelő, a gyermekek számához, életkorához, igazított.

  Étkeztetés

  A 3 éven aluli gyermekek élelmezésével kapcsolatos táplálkozástudományi és higiénés szabályok alapján a bölcsődénkben főzőkonyhát kell működtetni.
  A 2011. novemberi konyha átadás-vétel óta a PENSIO KFT biztosítja a napi 4-szeri étkezést. A szolgáltatóval folyamatosan építjük kapcsolatunkat és jelezzük egymásnak észrevételeinket.

  Letölthető anyagok

  - Házirend