2030 Érd, Emma utca 7. | (23) 520 362 | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Bölcsödei ellátás

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

Apró Falva Bölcsöde és Pöttöm Sziget Bölcsöde

Ugrás a tartalomjegyzékre
Bemutatkozás

A kisgyermeknevelő akaratlanul is közvetít, jó példával szolgál mind a szülő, mind a gyermek felé. Olyan családbarát bölcsődeként kívánunk működni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel és megfelel a szülők igényeinek, ahol kellemes a légkör, gyermek centrikus a bánásmód, ahol a változatos családi programok vonzerőt jelentenek és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat.
ÉMJV Önkormányzatának fenntartásában, a Szociális Gondozó Központ közvetlen irányítása alatt működnek intézményeink.
A szervezeti egység vezetője: Kunszabó Gergelyné Andrea
A szervezeti egység helyettes vezetője: Kéri Erika

Az Apró Falva Bölcsőde Érd város központjában helyezkedik el.
Engedélyezett férőhelyek száma: 76 fő A működő gondozási egységek száma: 3 egység A működő csoportok száma: 6 csoport

A Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd – Parkváros központi részén helyezkedik el.

Engedélyezett férőhelyek száma: 128 fő A működő gondozási egységek száma: 5 egység A működő csoportok száma: 10 csoport

Az intézmények feladata:

Bölcsődéink, mint a gyermekjóléti alapellátás része a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végzik 3 éves korig.


Szakdolgozói háttér:

Kisgyermeknevelői hivatásunk igen komoly szakmai felkészültséget kíván. A gondozási ismeretek mellett gyermeknevelési, lélektani, egészségügyi, zenei felkészültséggel is rendelkezniük kell. Rendszeres megbeszélésekkel, házi továbbképzésekkel, más intézmények látogatásával szerzünk újabb ismereteket, fejlesztjük tudásunkat, amit a gyakorlatban kitűnően tudtunk alkalmazni a saját kereteink között. A gyermekcsoportokban szakmai elvárás hogy szakképzett csecsemő – és kisgyermeknevelők foglalkozzanak a gyerekekkel a szülők távollétében.
Szakdolgozóink száma az Apró Falva Bölcsődében: 15 fő
Szakdolgozóink száma a Pöttöm Sziget Bölcsődében: 22 fő


Szakmai munkánk:

„A bölcsőde nevelőtevékenysége jórészt egészségnevelés, és döntően két irányban hat: a gyermekre és a szülőkre”. Ezért is választottuk szakmai programunkban elsődleges célunkká az egészséges életmódra és a jó egészségügyi szokások kialakítására nevelést. Ez az a korosztály, amely a legérzékenyebb, a legtöbb törődést és szeretetet igényli, amely egészen korai élmények hatására fogékony mindenre, ami őt körülöleli. Közvetlen célunk, hogy reggelente mosolyogva érkező, napközben aktív, játékukban örömét lelő, gondozás közben együttműködő, majd egyre önállóbb gyermekek vegyenek körül bennünket.
Távolabbi célunk és gondoskodásunk eredménye, hogy 3 éves korukra /az óvodai felvételéig/ a legtöbb kisgyermek
♦ nyitott legyen az új környezet iránt
♦ szívesen barátkozzon, játsszon együtt társaival
♦ jól tájékozódjon környezetében, ismerje a napi eseményeket
♦ ismerje a csoportban kialakult szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül alkalmazkodjon
♦ önállóan étkezzen, kis segítséggel vagy önállóan tisztálkodjék
♦ szobatisztává váljék
♦ jól beszéljen, megértse az összefüggéseket
♦ megkönnyítsük és megalapozzuk a beilleszkedését az óvodába.


Távlati célunk a mai, minket körülvevő, rohanó, és erősen versenyszellemű társadalomban egészséges, boldog, a stressz-helyzeteket jól kezelni tudó felnőtté váljanak.
Természetesen ez korántsem egyszerű feladat. A megfelelő szakmai felkészültséggel, hivatástudattal, a gyermekek iránti okos szeretettel rendelkező kisgyermeknevelő és a munkát egyeztető, segítő kollektíva valósíthatja meg mindezt a szülőkkel együttműködve, egymást erősítve, segítve. Intézményünkben minden szakmai háttér adott, élni kell a lehetőségeinkkel, amely végig kíséri munkánkat, a bölcsődei beíratástól egészen az óvodai felvételig.


Mit nyújtunk a szülőnek?

♦ ismerkedést a bölcsődei környezettel beiratkozás előtt
♦ családlátogatást
♦ szülővel történő fokozatos beszoktatás
♦ rendszeres szóbeli és írásos tájékoztatást a gyermek fejlődéséről
♦ biztonságérzetet, hogy távollétében gyermeke gondos, jó kezekben van


Beiratkozás, családlátogatás, beszoktatás

Az első személyes találkozásra a szülővel és rendszerint gyermekével a bölcsődei beiratkozáskor kerül sor.
A zavartalan napi munka érdekében az Apró Falva Bölcsődében keddi napokon a Pöttöm Sziget Bölcsődében szerdai napokon 9-11 óra között fogadjuk az érdeklődőket. A tagintézmény-vezető és helyettes feladata, hogy bemutassák magát az intézményt, az ott történő gondozói – nevelői munkát és érdemben válaszoljon a gyermeküket féltő szülői kérdésekre.
A beíratást követő időszakban történik a felvételek elbírálása.
Ebben nagy segítségünkre vannak a területi védőnők, akikkel minden egyes gyermek családi hátterét elemezve próbálunk a rendelkezésünkre álló férőhelyek arányában dönteni.
A szülők értesítése a felvételről vagy elutasításról írásban történik.
A felvételt nyert gyermekek szüleit még a nyár folyamán szülői megbeszélésre várjuk.
Ezen a megbeszélésen, intézményi szinten, szintén a tagintézmény – vezető feladata az általános tájékoztatás és az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges kérdések ismertetése, megbeszélése (beszoktatás, házirend, napirend).
Ezt követik a szülőcsoportos megbeszélések, ahol a gyermekek szülei már a saját csoportjukban, az ott dolgozó kisgyermeknevelőkkel megismerkedve, a családlátogatás és a beszoktatás pontos menetéről döntenek.
A bölcsődei gondozás – nevelés az Apró falva bölcsődében 3 gondozási egységben (6 csoportszobában), a Pöttöm Sziget Bölcsődében 5 gondozási egységben (10 csoportszobában történik). Egy egységben 4 kisgyermeknevelő dolgozik és a gyerekek létszámától függően 6-7 „saját” gyermeket kell ellátnia felmenőrendszerben, tehát a bölcsődei felvételtől óvodába távozásig. A kisgyermeknevelők a családlátogatás alkalmával a saját környezetében találkoznak először a gyermekkel, majd meghívják őt és szüleit viszontlátogatásra a bölcsődébe. A beszoktatás menete egyéni, gyermekre szabott. Rendszerint 2 hét, de vannak eltérések. A teljes beilleszkedéshez hónapok szükségesek. A beszoktatás idején a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a szülőtől a gyermeke körüli teendőket. A szülő jelenlétében telnek az első napok, hetek. Ha a kisgyermeknevelő úgy látja, hogy jó személyes kapcsolat alakult ki közte és a gyermek között rövidebb-hosszabb időre a szülő jelenléte nélkül is elláthatja, „átveszi” a gyermeket A családlátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás és a napi találkozások során a szülők megismerhetik a bölcsődei nevelés, a kisgyermeknevelő pedig a szülő révén is megismerheti a gyermek egyéni szokásait. Ezek a tapasztalatok segítik az együttnevelés megvalósulását, a jó kisgyermeknevelő-gyermek és kisgyermeknevelő-szülő kapcsolatkiépítését. A továbbiakban a kisgyermeknevelő feladata a szakmai alapprogramban is rögzített elvekre biztosítani minden egyes gyermek harmonikus fejlődését meleg, szeretetteljes odafordulással a gyermek életkori-és egyéni sajátosságainak, fejlettségének, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotának, hangulatának figyelembevételével.
Hivatásunk legszebb pillanatai a mosolyogva érkező. A napközben aktív, játékukban örömet lelő, gondozás közben együttműködő, majd egyre önállóbb gyermekek látványa. Mindezt jó szakmai háttérrel, naprakész szakmai műveltséggel és az arra alkalmas kisgyermeknevelő személyiségével illetve magatartásával érhető el.
Nagyon nagy sikere volt az elmúlt évben szervezett „nyílt napoknak” (pl.: farsang, húsvéti készülődés, búcsúztató, mikulás, gyermeknap. ) A gyerekek mellett a szakdolgozók is örömmel készültek a rendezvényekre. A szülők szívesen fogadták a meghívást és nagy számban csatlakoztak programjainkhoz. Ha egy-egy napra is, de bepillanthattak hétköznapjainkba. Együtt örülhettek gyermekeikkel és a kisgyermeknevelőkkel az apró, de a gyerekek életében mégis óriási eredménynek ( pl.: önálló étkezés, szobatisztaság). Láthatták a jól szervezett bölcsődei napirendet és meggyőződhettek arról, hogy távollétükben a gyermekeik „jó kezekben vannak”. Aktuális témákban szervezett programokkal fogadtuk őket.
Ugyancsak a szülőkkel való kapcsolat építését szolgálták a szülőcsoportos megbeszélések., ahol az őket leginkább érintő, érdeklő kérdésekre kaptak választ a szakdolgozóktól, egymástól. Ez nagymértékben formálta a közösséget.


Napirend

Az intézményi napirend elfogadása fontos feladat mind a gyermek, mind a szülő számára. Már az első találkozásunkkor kérjük az otthoni és a bölcsődei napirend közelítését. Az ismétlődés tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események során, ami szintén a gyermek biztonságérzetét növeli. A cselekvések ismétlődése megszokottá válik az életükben. Az étkezés, a fürdőszobai gondozás során megismerik az eszközöket, azok használatát, elsajátítják a kultúrhigiénés szokásokat. A gyermekek egyéni igényeiket, életkori sajátosságait, fejlettségi szintjét szem előtt tartva lehetőséget, kellő időt biztosítunk a tevékenységekhez.

A gyermekek napirendje:

6:00

-

8:00

;

Érkezés a bölcsődébe, igény szerint pihenés, alvás, játék a csoportszobában vagy szabadban.

8:00

-

8:30

;

Reggelizés

8:30

-

9:30

;

Fürdőszobai gondozás (gondozási sorrendben), játék.

9:30

-

9:45

;

Tízórai

9:45

-

10:20

;

Időjárástól függően játék a szobában vagy az udvaron.

10:20

-

11:30

;

Fürdőszobai gondozás, gondozási sorrendben

11:30

-

12:10

;

Ebéd

12:10

-

15:00

;

Alvás, pihenés, gondozás (ébredési) sorrendben, játék a szobában.

15:00

-

15:30

;

Uzsonnázás

15:30

-

18:00

;

Játék, távozás a bölcsődéből.


Játéktevékenység

Miért jó a játék?
♦ A játék egyetemes emberi tevékenység, életszükséglet.
♦ A játék öröm, feszültségoldás, kreativitás.
♦ Az együttjátszás gazdagítja, színesíti a kapcsolatokat.
♦ Az önálló, szabad játék útján történő tanulás döntő hatású az ember egész életére, személyiségfejlődésére.
♦ A pedagógiailag értékes játékok a fejlődést szolgálják.
♦ A játszó gyermeket figyelve jobban megismerhetjük igényeit, magyarázatot kaphatunk viselkedésére.


Mert játszani jó…

A tárgyi környezet, játékeszközök meghatározzák a gyermekek fejlődését. Törekszünk arra, hogy optimális mennyiségű és minőségű felszereltség vegye körül a gyermekeket. Ezt szolgálja a játszósarok kialakítása: az egyéni játszási lehetőségek biztosítása (zene, olvasó, építő, dramatikus játékok, pihenő). Kitűnő lehetőséget nyújt a kézműves szoba az alkotásra, és a különböző finommotorikát fejlesztő tevékenységek szervezésére. A gyermekek játékkészletét, a nevelési módszerekhez szükséges eszközöket pályázatok útján történő pénzügyi támogatással kívánjuk bővíteni. A gyermekek környezetét és komfortérzését, biztonságérzetét elősegítő berendezéseket, puhasarkokat kívánunk kialakítani a pihenés és elmélyült egyéni játék érdekében. Nagy gondot kívánunk fordítani az évszakok változásával kapcsolatos ismeretek nyújtására, valamint a hagyományőrzésre. A bölcsődék berendezése, játékkészlet anyagigény az alapellátás eszközigényeinek megfelelő, a gyermekek számához, életkorához, igazított.


Étkeztetés:

A 3 éven aluli gyermekek élelmezésével kapcsolatos táplálkozástudományi és higiénés szabályok alapján a bölcsődénkben főzőkonyhát kell működtetni.
A 2011. novemberi konyha átadás-vétel óta a PENSIO KFT. biztosítja a napi 4-szeri étkezést.
A szolgáltatóval folyamatosan építjük kapcsolatunkat és jelezzük egymásnak észrevételeinket.A bölcsödék elérhetősége:

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Apró Falva Bölcsőde

Szervezeti egység vezetője:

Kéri Erika

Cím:

2030 Érd, Edit u. 3.

Elérhetőségek:

Telefon:

06-20-328-2248

06-23-362-544

E-mail:

 • aprofalva@szocgond.hu


 • Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Pöttöm Sziget Bölcsőde

  Szervezeti egység vezetője:

  Kunszabó Gergelyné Andrea

  Cím:

  2030 Érd, Aradi u.7/a.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-20-332-0065

  06-23-376-108 (jelenleg átállás miatt nem üzemel)

  E-mail:

 • pottomsziget@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  6-18

  Kedd:

  6-18

  Szerda:

  6-18

  Csütörtök:

  6-18

  Péntek:

  6-18

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Letölthető anyagok

  A felvételhez szükséges dokumentumokat az adott intézményekben személyesen lehet átvenni. Apró Falva Bölcsődében minden kedden 9-11 óráig. Pöttöm Sziget Bölcsődében minden szerdán 9-11 óráig. Egyéb napokon az intézményeknél megadott elérhetőségeken előzetes egyeztetés alapján.