2030 Érd, Emma utca 7. | (23) 520 362 | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ugrás a tartalomjegyzékre
Bemutatkozás

A szolgáltatás célja, hogy a különböző problémákkal küzdő és segítséget kérő egyéneknek, családoknak, a családsegítés keretein belül támogatást nyújtson. A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, vagy krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, közösségeknek nyújtson segítséget a megfelelő szakmai eszközökkel az ehhez vezető okok megelőzése, és az életvezetési képességek megőrzése érdekében. Ezen belül a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Feladata

♦ jelzés alapján feltérképezni az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok és személyek körét
♦ személyes megkeresés minden jelzés esetében és tájékoztatás a szolgáltatás céljáról és feladatairól
♦ szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
♦ családgondozás, mely kiterjed a környezetre és a családtagokra egyaránt, családlátogatás, környezettanulmány készítése
♦ anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli és természetbeli támogatási formák kiaknázása és a hozzájutás megszervezése
♦ konfliktuskezelés, a családban történő működési zavarok helyreállításában való segítés,
♦ információnyújtás, ügyintézésben való támogatás
♦ közösségfejlesztő, egyéni és csoportos programok szervezése
♦ munkanélküliség problémájával küzdőknek álláslehetőségek feltérképezése
♦ aktívkorú rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés, tanácsadás és készségek, képességek fejlesztése
♦ adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdőknek, szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek, fogyatékossággal élőknek speciális segítési formák biztosítása
♦ menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítése
♦ jelzés és kezdeményezés új szolgáltatások bevezetésére
♦ ifjúsági tanácsadás és információs lehetőségek biztosítása, programok szervezése
♦ roma népcsoport speciális helyzetéből adódó problémáinak kezelése
♦ speciális támogató csoportok, önsegítő csoportok létrejöttének elősegítése
♦ adományok gyűjtése és kezelése
♦ Érd Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinációs feladatai, kábítószer – megelőző programok és tevékenységek szervezése

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

♦ a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
♦ a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
♦ a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
♦ a szabadidős programok szervezése,
♦ a hivatalos ügyek intézésének segítése.


A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

♦ a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
♦ a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
♦ a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
♦ tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
♦ A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.


A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

♦ A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
♦ a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
♦ kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
♦ kezdeményezni szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
♦ kezdeményezni egészségügyi ellátások igénybevételét,
♦ kezdeményezni pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét
♦ A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése.
♦ A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése.
♦ A gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése.
♦ Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására.
♦ A helyettes szülői hálózat szervezése (Érd Megyei Jogú Város ellátási szerződést kötött a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel, így ezt a tevékenységet ez a szervezet látja el.)
♦ A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
♦ Szabadidős programok szervezése,
♦ Hivatalos ügyek intézésének elősegítése.


Szolgáltatásai:

A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.
Az igénybevétel történhet:
Önkéntes igénybevétel esetében:

♦ Az alapellátás keretén belül Érd Megyei Jogú Város területéről bárki igénybe veheti szolgáltatásunkat.
♦ A Család- és Gyermekjóléti Központ alapfeladatát meghaladó speciális szolgáltatásait az érdi járás területéről bárki önkéntesen igénybe veheti.

Együttműködésre kötelezettek esetében az érdi járás területéről:

♦ Védelembevételnél kötelezően,
♦ Hivatalos szervek felkérése alapján,
♦ Bírósági végzések, hatósági határozatok alapján.


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetősége:

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Szervezeti egység vezetője:

Bereiné Petrik Mária

Szervezeti egység szakmai vezetője:

Lizicska Lászlóné

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím:

2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

Elérhetőségek:

Telefon:

06-20-421-7878

06-23-366-105

E-mail:

 • szolgalat@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  8-16

  Kedd:

  12-16

  Szerda:

  8-16

  Csütörtök:

  8-16

  Péntek:

  8-14

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva  A Közösségi Ház elérhetősége:

  Cím:

  2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 206-208.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-23-367-957

  E-mail:

 • szolgalat@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  12-17

  Kedd:

  12-18

  Szerda:

  8-12

  Csütörtök:

  8-12, 16-19

  Péntek:

  8-18

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Családok Átmeneti Otthona

  Az otthontalanná vált családok lakhatásának biztosításával a gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése. Átmeneti elhelyezést biztosítsunk a gyermek családban történő neveléséhez és gondozásához.
  Szervezeti egység vezetője:Bereiné Petrik Mária


  Feladata

  A családok segítése a hosszú távú önálló életvitelre, gyermekeik megfelelő gondozására, nevelésére, családi kapcsolataik megtartására és rendezésére, saját értékeik felismerésére, fejlesztésére. Megmutatjuk környezeti erőforrásaik felkutatását és azoknak saját érdekükben történő felhasználását. Segítséget nyújtunk a családoknak az önálló életvitel kialakításában, a sikeres társadalmi re-integrációban, az újrakezdésben.


  Szolgáltatásaink

  ♦ családgondozás, gyermekgondozás
  ♦ szociális és mentálhigiénés segítség nyújtása
  ♦ pszichológiai tanácsadás
  ♦ jogi tanácsadás
  ♦ lakhatási lehetőség biztosítása
  ♦ tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség
  ♦ a gyermek számára szükség szerinti teljes körű ellátás biztosítása (ruhaneművel való ellátás, tisztálkodás-, tisztító szerek biztosítása, gyógyszerek, gyógyászati segédagyagok biztosítása, utazás biztosítása, telefonálási lehetőség, élelmiszertámogatás)
  ♦ textíliával történő ellátás és a személyes higiéné feltételeinek megteremtése
  ♦ az elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása.


  Az átmeneti otthon elérhetősége:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Családok Átmeneti Otthona

  Cím:

  2030 Érd, Nyírfa u.11.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-20-335-1318

  06-23-373-890

  E-mail:

 • csao@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  0-24

  Kedd:

  0-24

  Szerda:

  0-24

  Csütörtök:

  0-24

  Péntek:

  0-24

  Szombat:

  0-24

  Vasárnap:

  0-24


  Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda rövid bemutatása

  Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. július 1-ével kezdte meg működését újból, a Szociális Gondozó Központ –integrált szolgáltatásaként. Az iroda a meghatározott feltételek, és kitűzött célok, alapelvek mentén működik. Munkánk során célunk a 14-29 éves fiatalok segítése. (14 év alatti fiatal, szülői beleegyezéssel veheti igénybe szolgáltatásainkat)
  Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda alapellátás jellegű információs és tanácsadó, valamint azokat kiegészítő segítői szolgáltatásokat nyújt elsősorban a fiatalok számára.
  Irodánk további feladata szabadidős programok szervezése, csoportfoglalkozások keretein belül a felvilágosító, preventív foglalkozások tartása. Törekszünk segíteni a fiatalokat hivatalos ügyeik intézésében. Ifjúsági életviteli tanácsadás keretein belül segítő beszélgetéseket kezdeményezni. Munkatársainkkal igyekszünk a fiatalok szükségleteihez igazodva szervezni programjainkat.
  Munkatársak:

  Rákosi Aglája
  Nyári Róbertné
  Kiss Sándor


  Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda elérhetőségei:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

  Cím:

  2030 Érd, Enikő utca 2/A

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-23-367-957

  E-mail:

 • ifiroda@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  10-17

  Kedd:

  12-17

  Szerda:

  10-17

  Csütörtök:

  12-17

  Péntek:

  12-18

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva