2030 Érd, Emma utca 7. | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ugrás a tartalomjegyzékre
Bemutatkozás

A szolgáltatás célja, hogy a különböző problémákkal küzdő és segítséget kérő egyéneknek, családoknak, a családsegítés keretein belül támogatást nyújtson. A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, vagy krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, közösségeknek nyújtson segítséget a megfelelő szakmai eszközökkel az ehhez vezető okok megelőzése, és az életvezetési képességek megőrzése érdekében. Ezen belül a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetősége:

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Szervezeti egység vezetője:

Bereiné Petrik Mária

Szervezeti egység szakmai vezetője:

Lizicska Lászlóné

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím:

2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

Elérhetőségek:

Telefon:

06-20-421-7878

06-23-366-105

E-mail:

 • szolgalat@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  8-16

  Kedd:

  12-16

  Szerda:

  8-16

  Csütörtök:

  8-16

  Péntek:

  8-14

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva  A Közösségi Ház elérhetősége:

  Cím:

  2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 206-208.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-23-367-957

  E-mail:

 • szolgalat@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  12-17

  Kedd:

  12-18

  Szerda:

  8-12

  Csütörtök:

  8-12, 16-19

  Péntek:

  8-18

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Feladata

  ♦ jelzés alapján feltérképezni az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok és személyek körét
  ♦ személyes megkeresés minden jelzés esetében és tájékoztatás a szolgáltatás céljáról és feladatairól
  ♦ szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
  ♦ családgondozás, mely kiterjed a környezetre és a családtagokra egyaránt, családlátogatás, környezettanulmány készítése
  ♦ anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli és természetbeli támogatási formák kiaknázása és a hozzájutás megszervezése
  ♦ konfliktuskezelés, a családban történő működési zavarok helyreállításában való segítés,
  ♦ információnyújtás, ügyintézésben való támogatás
  ♦ közösségfejlesztő, egyéni és csoportos programok szervezése
  ♦ munkanélküliség problémájával küzdőknek álláslehetőségek feltérképezése
  ♦ aktívkorú rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés, tanácsadás és készségek, képességek fejlesztése
  ♦ adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdőknek, szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek, fogyatékossággal élőknek speciális segítési formák biztosítása
  ♦ menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítése
  ♦ jelzés és kezdeményezés új szolgáltatások bevezetésére
  ♦ ifjúsági tanácsadás és információs lehetőségek biztosítása, programok szervezése
  ♦ roma népcsoport speciális helyzetéből adódó problémáinak kezelése
  ♦ speciális támogató csoportok, önsegítő csoportok létrejöttének elősegítése
  ♦ adományok gyűjtése és kezelése
  ♦ Érd Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinációs feladatai, kábítószer – megelőző programok és tevékenységek szervezése

  A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

  ♦ a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
  ♦ a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
  ♦ a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
  ♦ a szabadidős programok szervezése,
  ♦ a hivatalos ügyek intézésének segítése.


  A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

  ♦ a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
  ♦ a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
  ♦ a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
  ♦ tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
  ♦ A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.


  A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

  ♦ A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
  ♦ a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
  ♦ kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
  ♦ kezdeményezni szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
  ♦ kezdeményezni egészségügyi ellátások igénybevételét,
  ♦ kezdeményezni pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét
  ♦ A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése.
  ♦ A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése.
  ♦ A gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése.
  ♦ Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására.
  ♦ A helyettes szülői hálózat szervezése (Érd Megyei Jogú Város ellátási szerződést kötött a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel, így ezt a tevékenységet ez a szervezet látja el.)
  ♦ A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
  ♦ Szabadidős programok szervezése,
  ♦ Hivatalos ügyek intézésének elősegítése.


  Szolgáltatásai:

  A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.
  Az igénybevétel történhet:
  Önkéntes igénybevétel esetében:

  ♦ Az alapellátás keretén belül Érd Megyei Jogú Város területéről bárki igénybe veheti szolgáltatásunkat.
  ♦ A Család- és Gyermekjóléti Központ alapfeladatát meghaladó speciális szolgáltatásait az érdi járás területéről bárki önkéntesen igénybe veheti.

  Együttműködésre kötelezettek esetében az érdi járás területéről:

  ♦ Védelembevételnél kötelezően,
  ♦ Hivatalos szervek felkérése alapján,
  ♦ Bírósági végzések, hatósági határozatok alapján.

  Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda rövid bemutatása

  Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. július 1-ével kezdte meg működését újból, a Szociális Gondozó Központ –integrált szolgáltatásaként. Az iroda a meghatározott feltételek, és kitűzött célok, alapelvek mentén működik. Munkánk során célunk a 14-29 éves fiatalok segítése. (14 év alatti fiatal, szülői beleegyezéssel veheti igénybe szolgáltatásainkat)
  Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda alapellátás jellegű információs és tanácsadó, valamint azokat kiegészítő segítői szolgáltatásokat nyújt elsősorban a fiatalok számára.
  Irodánk további feladata szabadidős programok szervezése, csoportfoglalkozások keretein belül a felvilágosító, preventív foglalkozások tartása. Törekszünk segíteni a fiatalokat hivatalos ügyeik intézésében. Ifjúsági életviteli tanácsadás keretein belül segítő beszélgetéseket kezdeményezni. Munkatársainkkal igyekszünk a fiatalok szükségleteihez igazodva szervezni programjainkat.
  Munkatársak:

  Rákosi Aglája
  Nyári Róbertné
  Kiss Sándor


  Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda elérhetőségei:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

  Cím:

  2030 Érd, Emma u. 8.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-23-362-240

  E-mail:

 • ifiroda@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  10-17

  Kedd:

  12-17

  Szerda:

  10-18

  Csütörtök:

  12-17

  Péntek:

  10-16

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva