Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtást a város területén élő idős vagy egészségi állapota miatt rászoruló helyi lakos vehet igénybe. Az ellátás elsődleges célja az, hogy biztosítsa az ellátott számára az önálló életvitel fenntartását. A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével.

A gondozó jelenléte biztonságérzetet jelent az ellátott számára, sok esetben családpótló szerepet betöltve a rászoruló ember életminőségét javítja. A szolgáltató és az ellátást igénybevevők között folyamatos kapcsolattartást biztosítunk személyesen, illetve telefonon.

Szolgáltatásunk igénybe vétele esetén, a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 25 %-át házi segítségnyújtás, 30%-át házi segítségnyújtás és étkezés esetén.

A gondozók segítenek: