2030 Érd, Emma utca 7. | (23) 520 362 | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Időseket Ellátó Központ

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

TÁJÉKOZTATÓ IDŐSEK BENTLAKÁSOS OTTHONA ELLÁTÁSA ESETÉRE


Bemutatkozás

Bentlakásos Intézményünk 62 éve fogadja az arra rászorulókat.
Engedélyezett férőhelyek száma: 66 fő.
Az Otthon Érdliget csendes, kertvárosi részén található, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. 2-3, illetve 4 ágyas elhelyezést biztosítunk lakóink számára, emeletenként közösségi helyiségekkel. Az épülethez tartozó kertben kellemesen tölthetik idejüket az itt élők. Az ápolás-gondozáson kívül a mentálhigiénés csoport gondoskodik az igények szerinti tartalmas szabadidős tevékenységekről. Az Idősek otthonában az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött érdi lakóhellyel rendelkező személy látható el, akinek gondozási szükséglete III-as fokozatú, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ellátható továbbá az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is, aki a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletnek megfelelően III-as fokozatú gondozási szükséglettel rendelkezik, valamint ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.


Elérhetőségek

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Időseket Ellátó Központ

Szervezeti egység vezetője:

Érsek Sándorné

Idősek Bentlakásos Otthona

Cím:

2030 Érd, Topoly u. 2.

Kapcsolattartó:

Bagonyi Éva, Gál Evódia

Telefon:

06-23-375-185

E-mail:

 • idosotthon@szocgond.hu

 • Az iroda nyitvatartása:

  Hétfő:

  8-16

  Kedd:

  8-16

  Szerda:

  8-16

  Csütörtök:

  8-16

  Péntek:

  8-16

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Intézményünk által nyújtott szolgáltatások:

  ♦ lakhatás
  ♦ napi négyszeri étkezés (diéta)
  ♦ orvosi ellátás, háziorvos, pszichiáter, heti egy alkalommal
  ♦ 24 órás nővérszolgálat
  ♦ szükség esetén egészségügyi intézménybe való szállítás biztosítása
  ♦ ruházat, egyéb textília mosása, vasalása, javítása
  ♦ szükség esetén ruházattal és textíliával való ellátás
  ♦ lakóegységek, közösségi helyiségek takarítása
  ♦ alapgyógyszerek, gyógyászati segédeszközök biztosítása
  ♦ mentálhigiénés ellátás, ezen belül: szellemi és szórakoztató tevékenységek, illetve kulturális tevékenységek szervezése
  ♦ kérésre, vagy indokolt esetben, az ellátottak pénzkezelése, illetve érték megőrzés biztosítása
  ♦ manikűr, pedikűr, fodrász szolgáltatásai térítés ellenében vehetők igénybe.


  Jelentkezés módja:

  Az elhelyezés feltétele, III-as fokozatú gondozási szükséglet megállapítása. A gondozási szükséglet vizsgálatát a szervezeti egység vezető végzi el lakóhelyén, miután az elhelyezésre várakozó kérelmét benyújtotta az intézménybe. A vizsgálatnál figyelembe vesszük a jelentkező egyéb körülményeit is (lakás, család, elesettség, magányosság stb.). Kérelemhez a háziorvos igazolását is csatolni szükséges, valamint minden egyéb dokumentumot, amely a jelentkező betegségeit igazolja. (pl.: kórházi zárójelentés) A havi térítési díj, a megállapított jövedelem 80%-a, mely a jövedelem és vagyonnyilatkozat kitöltését követően lesz konkrét összegben kiszámolható . További információk átadása céljából kérjük, keresse meg intézményünket.

  Az ellátás igényléséhez szükséges iratok:
  ♦ Családi állapotot igazoló dokumentum másolat
  ♦ Személyi igazolvány másolat
  ♦ Lakcímkártya másolat
  ♦ TAJ-kártya másolat
  ♦ Születési anyakönyvi kivonat másolat
  ♦ Utolsó három havi nyugdíjszelvény, vagy banki utalás esetén utolsó három havi bankkivonat másolat
  ♦ Kórházi zárójelentés
  ♦ Fogyatékossági vagy egyéb támogatás határozata (ha van ilyen)
  ♦ Eltartási- vagy életjáradéki szerződés másolat (ha van ilyen)  TÁJÉKOZTATÓ IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA - IDŐSEK KLUBJA SZOLGÁLTATÁS ESETÉRE


  Bemutatkozás

  Az Idősek Klubja elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat. A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére. A klub célja a családi gondoskodás kiegészítése szociális és mentális segítségnyújtás, valamint az idős ember szociális helyzetének javítása, magányának oldása, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése valamint egészségi és mentális állapotának javítása.
  Lehetőséget biztosítunk szabadidős programjainkon való részvételre. Igény szerint segítünk a hivatalos ügyek intézésében. Mentális segítséget nyújtunk, kapcsolatot tartunk a családtagokkal.
  A klubban napi háromszori étkezést biztosítunk tagjaink számára - reggeli, ebéd, uzsonna.
  Egészségügyi ellátás keretén belül rendszeresen mérjük ellátottjaink vérnyomását, súlyát, igény szerint vércukor szintjét.
  Manikűr, pedikűr, fodrász szolgáltatásait térítés ellenében vehetik igénybe.

  Elérhetőségek

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Időseket Ellátó Központ

  Szervezeti egység vezetője:

  Érsek Sándorné

  Idősek Klubja

  Cím:

  2030 Érd, Jázmin u. 8.

  Kapcsolattartó:

  Bíró Anikó

  Telefon:

  06-23-360-545

  E-mail:

 • idosklub@szocgond.hu

 • Az Idősek Klubjának nyitvatartása:

  Hétfő:

  7:30-15:30

  Kedd:

  7:30-15:30

  Szerda:

  7:30-15:30

  Csütörtök:

  7:30-15:30

  Péntek:

  7:30-15:30

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Jelentkezés módja:

  A szolgáltatás igénybevételére jelzés érkezhet írásban, telefonon, vagy személyesen a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, illetve a háziorvostól egyaránt. A kérelem kitöltése után 48 órán belül felvételre kerülhet a jelentkező. Az ellátás igényléséhez szükséges iratok:
  ♦ személyi igazolvány, TB kártya,
  ♦ utolsó havi nyugdíjszelvény (banki átutalás esetén számlakivonat),
  ♦ házi orvosi igazolás,
  ♦ valamint egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet.
  További érdeklődés esetén személyes megbeszélés céljából kérjük, keresse meg intézményünket.

  Demens ellátottak

  2015 tavasza óta az Idősek Klubja keretein belül lehetőségünk nyílt a szellemi hanyatlásban (enyhe fokú demenciában) szenvedő idősek fogadására is. A szolgáltatásba történő igénybevétel feltétele pszcihiáter szakorvos vagy a Demencia Centrum által alátámasztott szakvélemény.
  Demens ellátottjaink esetében a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás célja az aktivitás megőrzése, lehetséges mértékig a fejlesztése.
  Céljaink közé tartozik az állapotromlás késleltetése, feleslegesség érzésének legyőzése, jó közérzet biztosítása.
  Mindezek eléréséhez elengedhetetlen az:
  ♦ egyéni foglalkozás
  ♦ segítő beszélgetés
  ♦ kreatív foglalkozás
  ♦ munka jellegű foglalkozások
  ♦ az ellátottak csoportos foglalkozásokba történő bevonása.
  A foglalkozások szervezése biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését, az alkotás élményét, elősegíti az öregedéssel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakulását. (Ez az ellátási forma a hozzátartozók tehermentesítését is szolgálja, felügyelet alatt, biztonságban tudhatják családtagjukat.

  Házi segítségnyújtás

  Bemutatkozás

  Házi segítségnyújtást a város területén élő idős vagy egészségi állapota miatt rászoruló helyi lakos vehet igénybe. Az ellátás elsődleges célja az, hogy biztosítsa az ellátott számára az önálló életvitel fenntartását.
  A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével.
  A gondozó jelenléte biztonságérzetet jelent az ellátott számára, sok esetben családpótló szerepet betöltve a rászoruló ember életminőségét javítja. A szolgáltató és az ellátást igénybevevők között folyamatos kapcsolattartást biztosítunk személyesen, illetve telefonon.
  Szolgáltatásunk igénybe vétele esetén, a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 25 %-át házi segítségnyújtás, 30%-át házi segítségnyújtás és étkezés esetén.

  A gondozók segítenek:

  ♦ a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
  ♦ bevásárlásban,
  ♦ kapcsolatot tartanak az ellátott háziorvosával és szükség szerint szakorvosokkal, illetve otthonápoló szolgálattal,
  ♦ a rendelt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket beszerzik,
  ♦ figyelemmel kísérik az ellátott fizikai és pszichés állapotát,
  ♦ segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében
  Gondozási és ápolási feladatokban: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere,
  ♦ inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
  ♦ haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis ápolás, körömápolás, bőrápolás
  ♦ folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
  ♦ mozgatás ágyban.

  Jelentkezés módja:

  A szolgáltatás igénybevételére jelzés érkezhet írásban, telefonon, vagy személyesen a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, illetve a háziorvostól egyaránt. A kérelem kitöltése után felvesszük a kapcsolatot az igénylővel, illetve családjával egyaránt.
  Az ellátás igényléséhez szükséges iratok:

  ♦ személyi igazolvány
  ♦ TB kártya
  ♦ utolsó havi nyugdíjszelvény (banki átutalás esetén számlakivonat)
  ♦ házi orvosi igazolás
  További érdeklődés esetén személyes megbeszélés céljából kérjük, keresse meg intézményünket.

  A házi segítségnyújtás elérhetősége

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Szervezeti egység vezetője:

  Érsek Sándorné

  Házi segítségnyújtás

  Cím:

  2030 Érd, Topoly u. 2.

  Elérhetőségek:

  Kapcsolattartó:

  Lizicska Lászlóné

  Telefon:

  06-23-375-185

  E-mail:

 • hazigondozas@szocgond.hu

 • Az iroda nyitvatartási ideje

  Hétfő:

  7-15

  Kedd:

  7-15

  Szerda:

  7-15

  Csütörtök:

  7-15

  Péntek:

  7-15

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Szociális étkeztetés

  Bemutatkozás

  A szolgáltatást olyan személyek igényelhetik, akik saját maguk ellátására még részben képesek, de életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk okán a meleg étel elkészítése már nehézséget okoz számukra.
  Az ételt, saját maguk is elvihetik, vagy helyben fogyaszthatják az ellátottak (Nappali Melegedő), illetve lehetőség van arra, hogy az intézmény gépkocsija házhoz szállítsa azt.
  Igény szerint tejmentes és cukros diétát is tudunk biztosítani.

  Jelentkezés módja:

  A szolgáltatás igénybevételére jelzés érkezhet írásban, telefonon, vagy személyesen: a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, a háziorvostól, illetve minden olyan személytől, aki a lakókörnyezetében ellátatlan időst, vagy szociálisan rászorult embert észlel.
  A kérelem kitöltése után felvesszük a kapcsolatot az igénylővel, illetve családjával egyaránt.
  Az ellátás igényléséhez szükséges iratok:
  ♦ személyi igazolvány
  ♦ TB kártya
  ♦ utolsó havi nyugdíjszelvény (banki átutalás esetén számlakivonat)
  ♦ házi orvosi igazolás
  További érdeklődés esetén személyes megbeszélés céljából kérjük, keresse meg intézményünket.

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Szervezeti egység vezetője:

  Érsek Sándorné

  Szociális étkeztetés

  Cím:

  2030 Érd, Topoly u. 2.

  Elérhetőségek:

  Kapcsolattartó:

  Verő Éva

  Telefon:

  06-23-375-185

  E-mail:

 • jelzorendszer@szocgond.hu

 • Iroda nyitvatartási ideje

  Hétfő:

  7-15

  Kedd:

  7-15

  Szerda:

  7-15

  Csütörtök:

  7-15

  Péntek:

  7-15

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

  Bemutatkozás

  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 65 év feletti egyedül, vagy kétszemélyes háztartásban élő és egészségi állapotuk miatt rászoruló, krízishelyzetbe kerültek, illetve fogyatékkal élők vehetik igénybe.
  Az ellátottak mindegyikénél telepítésre kerül egy főegység, ami a gondozottal történő kommunikációt teszi lehetővé. Alapfeltétel, hogy az igénylő vonalas telefonnal rendelkezzen.
  A szolgáltatás igénybe vétele ingyenes Érd, Diósd és Tárnok szociálisan rászorult lakósai részére.

  Az igénybe vevők részére biztosítjuk:

  ♦ segélyhívó készüléket
  ♦ segítségnyújtást a nap 24 órájában
  ♦ jelzéstől számított 30 percen belül helyszínre érkezést
  ♦ biztonságos és szakszerű ellátást.

  Jelentkezés módja:

  A szolgáltatás igénybevételére jelzés érkezhet írásban, telefonon, vagy személyesen a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, illetve a háziorvostól egyaránt. A kérelem kitöltése után felvesszük a kapcsolatot az igénylővel, illetve családjával.
  Az ellátás igényléséhez szükséges iratok:
  ♦ személyi igazolvány
  ♦ TB kártya
  ♦ házi orvosi igazolás
  További érdeklődés esetén személyes megbeszélés céljából kérjük, keresse meg intézményünket.

  A házi segítségnyújtás elérhetősége

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Szervezeti egység vezetője:

  Érsek Sándorné

  Házi segítségnyújtás

  Cím:

  2030 Érd, Topoly u. 2.

  Elérhetőségek:

  Kapcsolattartó:

  Verő Éva

  Telefon:

  06-23-375-185

  E-mail:

 • jelzorendszer@szocgond.hu

 • Iroda nyitvatartási ideje

  Hétfő:

  7-15

  Kedd:

  7-15

  Szerda:

  7-15

  Csütörtök:

  7-15

  Péntek:

  7-15

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva