2030 Érd, Emma utca 7. | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Bölcsödei ellátás

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

Pöttöm Sziget Bölcsőde


Bemutatkozás

Intézményünk ÉMJV Önkormányzatának fenntartásában, a Szociális Gondozó Központ közvetlen irányítása alatt működik.

A Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd-Parkváros központi részén helyezkedik el.
Engedélyezett férőhelyek száma: 145 fő.

A működő gondozási egységek száma: 6 egység (Maci csoport, Süni csoport, Méhecske csoport, Katica csoport, Napocska csoport).

Olyan családbarát bölcsődeként kívánunk működni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel és megfelel a szülők igényeinek, ahol kellemes a légkör, gyermekcentrikus a bánásmód, ahol a változatos családi programok vonzerőt jelentenek és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat.

Elérhetőségek

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Pöttöm Sziget Bölcsőde

Szervezeti egység vezetője:

Kunszabó Gergelyné Andrea

Cím:

2030 Érd, Aradi u. 7/A

Telefon:

06-20-332-0065

06-23-376-108

E-mail:

 • pottomsziget@szocgond.hu
 • Fogadó óra:

  Szerdánként 8-12 óra között


  Nyitva tartás:

  Hétfő:

  6-18

  Kedd:

  6-18

  Szerda:

  6-18

  Csütörtök:

  6-18

  Péntek:

  6-18

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Az intézmény feladata:

  Bölcsődénk, mint a gyermekjóléti alapellátás része a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végzi 3 éves korig.


  Szakdolgozói háttér:

  A gyermekcsoportokban szakképzett csecsemő-és kisgyermeknevelők foglalkoznak a gyermekekkel a szülők távollétében.

  Dolgozói létszám:
  24 fő kisgyermeknevelő,
  6 fő dajka,
  1 fő utazó pszichológus.

  Szakmai munkánk:

  „A bölcsőde nevelőtevékenysége jórészt egészségnevelés, és döntően két irányban hat: a gyermekre és a szülőkre”. Ezért is választottuk szakmai programunkban elsődleges célunkká az egészséges életmódra és a jó egészségügyi szokások kialakítására nevelést. Ez az a korosztály, amely a legérzékenyebb, a legtöbb törődést és szeretetet igényli, amely egészen korai élmények hatására fogékony mindenre, ami őt körülöleli. Közvetlen célunk, hogy reggelente mosolyogva érkező, napközben aktív, játékukban örömét lelő, gondozás közben együttműködő, majd egyre önállóbb gyermekek vegyenek körül bennünket.

  Távolabbi célunk és gondoskodásunk eredménye, hogy 3 éves korukra /az óvodai felvételéig/ a legtöbb kisgyermek:

  ♦ nyitott legyen az új környezet iránt
  ♦ szívesen barátkozzon, játsszon együtt társaival
  ♦ jól tájékozódjon környezetében, ismerje a napi eseményeket
  ♦ ismerje a csoportban kialakult szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül alkalmazkodjon
  ♦ önállóan étkezzen, kis segítséggel vagy önállóan tisztálkodjék
  ♦ szobatisztává váljék
  ♦ jól beszéljen, megértse az összefüggéseket
  ♦ megkönnyítsük és megalapozzuk a beilleszkedését az óvodába.

  Mit nyújtunk a szülőnek?

  ♦ Ismerkedést a bölcsődei környezettel beiratkozás előtt
  ♦ Családlátogatást
  ♦ Szülővel történő fokozatos beszoktatás
  ♦ Rendszeres szóbeli és írásos tájékoztatást a gyermek fejlődéséről
  ♦ Biztonságérzetet, hogy távollétében gyermeke gondos, jó kezekben van


  Beiratkozás, családlátogatás, beszoktatás

  Az első személyes találkozásra a szülővel és rendszerint gyermekével a bölcsődei beiratkozáskor kerül sor.

  Bölcsődei jelentkezési lapot személyesen a bölcsődénkben lehet átvenni a fogadóóra keretében.


  A zavartalan napi munka érdekében a Pöttöm Sziget Bölcsődében szerdai napokon 8-12 óra között fogadjuk az érdeklődőket. A tagintézmény-vezető és helyettese feladata, hogy bemutassák az intézményt, az ott történő gondozói-nevelői munkát és választ adjanak a felmerülő kérdésekre.

  A jelentkezés és a felvételek elbírálása folyamatos.

  A szülők értesítése a felvételről vagy elutasításról írásban történik.

  A felvételt nyert gyermekek szüleit június hónapban szülői megbeszélésre várjuk, erről mindenki megkapja a pontos értesítést. Ezen a megbeszélésen, a tagintézmény-vezető feladata az általános tájékoztatás és az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges kérdések ismertetése, megbeszélése (beszoktatás, házirend, napirend).

  Ezt követik a szülőcsoportos megbeszélések, ahol a gyermekek szülei már a saját csoportjukban, az ott dolgozó kisgyermeknevelőkkel megismerkedve, a családlátogatás és a beszoktatás pontos menetéről döntenek.

  A bölcsődei gondozás-nevelés a Pöttöm Sziget Bölcsődében 5 gondozási egységben történik. Egy egységben 4 kisgyermeknevelő dolgozik és a gyerekek létszámától függően 6-7 „saját” gyermeket kell ellátnia felmenőrendszerben, tehát a bölcsődei felvételtől óvodába távozásig. A kisgyermeknevelők munkáját dajkák segítik.

  A családlátogatás fontos állomása a gyermek és a család megismerésének. Közvetlen kapcsolat alakul ki a szülők és a kisgyermeknevelő között. Az otthoni környezetben a gyermek természetes módon viselkedik, így az ott szerzett tapasztalatok, benyomások nagyon fontosak a kisgyermeknevelőnek a gyermek megismerése szempontjából. A gyermek is könnyebben teremt kapcsolatot egy idegen személlyel, otthoni, biztonságos környezetben.

  A beszoktatás menete egyéni, személyre szabott. Rendszerint 2 hét, de vannak eltérések. A teljes beilleszkedéshez akár hónapok is szükségesek. A szülő jelenlétében telnek az első napok. A beszoktatás idején a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a szülőtől a gyermeke körüli teendőket. Ha a kisgyermeknevelő úgy látja, hogy jó személyes kapcsolat alakult ki közte és a gyermek között, rövidebb-hosszabb időre a szülő jelenléte nélkül is elláthatja, „átveszi” a gyermeket. A továbbiakban a kisgyermeknevelő feladata a szakmai alapprogramban is rögzített elvek alapján biztosítani minden egyes gyermek harmonikus fejlődését. Meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságainak, fejlettségének, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotának, hangulatának figyelembevételével.

  Nagyon nagy sikere volt az elmúlt évben szervezett „programoknak” (pl.: farsang, húsvéti készülődés, búcsúztató, mikulás, gyermeknap. ) A gyerekek mellett a szakdolgozók is örömmel készültek a rendezvényekre. Ilyenkor a szülők is bepillantást nyerhetnek gyermekük bölcsődei életébe.

  Napirend

  Az intézményi napirend elfogadása fontos feladat mind a gyermek, mind a szülő számára. Már az első találkozásunkkor kérjük az otthoni és a bölcsődei napirend közelítését. Az ismétlődés tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események során, ami szintén a gyermek biztonságérzetét növeli. A cselekvések ismétlődése megszokottá válik az életükben. Az étkezés, a fürdőszobai gondozás során megismerik az eszközöket, azok használatát, elsajátítják a kultúrhigiénés szokásokat. A gyermekek egyéni igényeiket, életkori sajátosságait, fejlettségi szintjét szem előtt tartva lehetőséget, kellő időt biztosítunk a tevékenységekhez.

  A gyermekek napirendje:

  6:00

  8:00

   

  Érkezés

  8:00

  8:30

   

  Reggeli

  8:30

  8:45

   

  Fürdőszoba használat igény szerint

  8:45

  10:00

   

  Játék a szobában vagy az udvaron időjárástól függően

  9:40

  10:00

   

  Tízórai

  10:15

  11:00

   

  Játék a szobában vagy az udvaron időjárástól függően

  11:00

  11:30

   

  Ebéd előtti fürdőszoba használat

  11:30

  12:00

   

  Ebéd

  12:00

  14:15

   

  Alvásidő

  14:15

  14:30

   

  Ébredés, fürdőszoba használat

  14:30

  15:00

   

  Uzsonna

  15:00

  18:00

   

  Játék, távozás a bölcsődéből


  Tárgyi felszereltségeink

  A tárgyi környezet, játékeszközök meghatározzák a gyermekek fejlődését. Törekszünk arra, hogy optimális mennyiségű és minőségű felszereltség vegye körül a gyermekeket. A bölcsődénk berendezése, játékkészlete, az alapellátás eszközigényeinek megfelelő, a gyermekek számához, életkorához, igazított.

  Étkeztetés

  A 3 éven aluli gyermekek élelmezésével kapcsolatos táplálkozástudományi és higiénés szabályok alapján a bölcsődénkben főzőkonyha üzemel. 2011 november óta a PENSIO KFT biztosítja a napi 4-szeri étkezést. A szolgáltatóval folyamatosan építjük kapcsolatunkat és jelezzük egymásnak észrevételeinket.

  Letölthető anyagok

  - Házirend